Home
Titulka > Redakcia
| | | | | | | |

+3.00

+2.50

+2.00

+1.50

+1.00

+0.50

0.00

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

-3.00
Redakcia

Kupeckého 3

821 08 Bratislava

redakcia@h2o-magazine.sk

 

 

ELEMENT AQUA, s.r.o

Na barine 9

841 03 Bratislava

IČO: 35 825 260

IČ DPH: SK2020225339

Tel: 02/50201139

Tel/Fax: 02/50201120

zap. v OR OSB I, v odd. Sro, vl. č. 252420/B

 

Filozofia H2O

Magazín H2O je periodikum určené všetkým, ktorých život je spojený s vodou. Oslovuje ľudí, pre ktorých je voda remeslom, koníčkom, športovou arénou alebo priestorom na oddych a relaxáciu. Obsahová koncepcia magazínu H2O je postavená s cieľom prinášať informácie o domácom a medzinárodnom dianí na vode i pod jej hladinou. Prínosom pre čitateľov sú pohľady a názory odborníkov z oblasti jachtingu, vodného motorizmu, raftingu, kanoistiky, potápania a ďaľších vodných športov, ako aj praktické rady pre majiteľov člnov, jácht či plachetníc, nevynímajúc legislatívne normy upravujúce život a dopravu na vodných cestách. Redakcia H2O preto úzko spolupracuje so športovými a záujmovými organizáciami, ako sú Slovenský zväz jachtingu, Slovenská asociácia námorného jachtingu, Slovenský zväz vodného motorizmu, Zväz vodáctva a raftingu SR, Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky, popredné potápačské organizácie a školy, ako aj s predstaviteľmi štátnej správy.

 

 
  aurius media studio