Home
Titulka > Inzercia
| | | | | | | |

+3.00

+2.50

+2.00

+1.50

+1.00

+0.50

0.00

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

-3.00
Inzercia

Základné údaje

Náklad: 10 000 kusov
Rozsah: 80 + 4 strán (a viac..)
Periodicita: dvojmesačník
Sadzobný obrazec: 186x258 mm
Druh tlače: ofset

Zľavy za opakovanie plošnej inzercie:

  • 2 - 3 uverejnení 3%
  • 4 - 5 uverejnení 6%
  • 6 - 7 uverejnení 10%

Platobné podmienky:

Zálohová platba 50% z konečnej ceny inzerátu (bez DPH) je splatná najneskôr do termínu 14 dní pred expedíciou. Po uverejnení inzerátu vystavíme faktúru s uvedením DPH a odrátame zálohovú platbu. Pri platbe 100% ceny inzerátu vopred najneskôr do termínu 14 dní pred expedíciou poskytujeme zľavu 3%. Storno poplatky podľa cenníka.

Cenník zašleme na požiadanie inzercia@h2o-magazine.sk

Formáty

2/1
1/1
1/2
1/3
1/4
1/8

Rozmery formátov po oreze

(Formát spadávka: nutné pridať + 5 mm na všetky spadávkové strany)
Formát 2/1 A4 - 420 x 297 mm(spadávka)
Formát 1/1 A4 - 210 x 297 mm(spadávka)
Formát ½ A4 -  104 x 297 mm(spadávka-výška) 
                             210 x 145 mm(spadavka- šírka) 
                             93 x 257 mm(sadz. obrazec na výšku)
                             191 x 124 mm(sadz. obrazec na  šírku)
Formát 1/3 A4 - 75 x 297 mm(spadávka - výška)  
                             210 x 100 mm(spadávka-šírka) 
                             193 x 86 mm(sadz. obrazec na  širku)
Formát 1/4 A4 - 59 x 297 mm(spadávka na výšku)
                              93 x 124mm(sadz. obrazec)
Formát 1/8 A4 - 93 x 61 mm(sadz.obrazec šírka na 2 stlpce) 
                             185 x 35 mm(sadz. obrazec šírka na 4 stlpce)
 
  aurius media studio